Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o. tworzy zespół specjalistów zajmujących się działalnością w zakresie toksykologii sądowej. W skład zespołu wchodzą specjaliści z zakresu:

  • medycyny sądowej,
  • laboratoryjnej toksykologii sądowej,
  • chemii,
  • diagnostyki laboratoryjnej,
  • biotechnologii i biochemii.

Instytut jest prowadzony przez osoby posiadające stopień naukowy doktora z dziedziny toksykologii lub nauk pokrewnych. Osoby te, w trakcie swojej pracy zawodowej, współpracują z licznymi jednostkami naukowo-badawczymi.

Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o. prowadzi badania toksykologiczne na zlecenie Sądów, Prokuratury i Policji. Podejmuje się również ekspertyz zlecanych przez osoby prywatne lub inne podmioty.