Instytut Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem następujących badań toksykologicznych:

  • oznaczanie alkoholu etylowego i innych substancji lotnych (m.in. metanol, aceton) w dowolnym materiale biologicznym (krew, mocz, ciało szkliste oka, tkanki);
  • oznaczanie alkoholu etylowego, metylowego, izopropanolu, acetonu w dowodach rzeczowych (fałszowane wyroby spirytusowe);
  • oznaczanie wybranych substancji psychoaktywnych, środków odurzających, środków zastępczych (tzw. dopalaczy) i leków w materiale biologicznym;
  • oznaczanie substancji psychoaktywnych, środków odurzających, środków zastępczych (tzw. dopalaczy) i leków w dowodach rzeczowych;
  • badanie suplementów diety pod kątem obecności w nich substancji czynnych, związków zabronionych, leków (fałszowane suplementy diety);
  • badanie składu sterydów anaboliczno-androgenowych.